WISC-IV-HR | Naklada Slap

Program za bodovanje WISC-a-IV-HRWISC

Program za ocjenjivanje WISC-a-IV omogućava brzo ocjenjivanje rezultata djeteta, čime se štedi vrijeme potrebno za ocjenjivanje i osigurava točnost izvještaja s profilima i svim dodatnim informacijama.
Program je jednostavan za upotrebu, a radi na sustavu kredita (jedan kredit dovoljan je za ocjenjivanje rezultata jednog djeteta).

Program za aktivaciju kredita može se nabaviti u dvije forme:
a) po 25 kredita u paketu
b) jednokratnom uplatom za neograničeni broj kredita

Kupnja i aktivacija kredita za ocjenjivanje WISC-a-IV izravno je vezana uz kupnju obrazaca za odgovore, te se može aktivirati količina kredita sukladna broju kupljenih obrazaca za odgovore.