Zdravstvena psihologija | Naklada Slap

Zdravstvena psihologija

Psihosocijalne osnove zdravlja

Ana Havelka Meštrović, Mladen Havelka


  • Format: 17,5 x 24,5
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 480 str.
  • ISBN: 978-953-191-933-3

  • Redovna cijena: 42,92 €


U vrijeme početaka zdravstvene psihologije, krajem 1970-ih godina, njena uloga bila je određena uglavnom kroz praktičnu primjenu psihologije u zdravstvu, tj. kao doprinos psihologije očuvanju i unapređenju zdravlja i sprječavanju i liječenju bolesti. Danas je ona kudikamo više od same primjene psiholoških teorija i metoda na probleme tjelesnog zdravlja i bolesti i spada u interdisciplinarno područje znanosti utemeljeno na načelima cjelovitosti tjelesnog, psihičkog i socijalnog funkcioniranja pojedinca, a posvećeno boljem razumijevanju odnosa između zdravlja, bolesti i pratećih psihosocijalnih stanja.

Ovaj udžbenik namijenjen je prije svega studentima zdravstvenih studija i studentima psihologije, ali i svima drugima koji će se u svojoj struci susretati sa psihosocijalnim pojavnostima zdravlja i bolesti.

Autori ovog proširenog i dopunjenog izdanja pokušali su sabrati svoja dosadašnja iskustva u pisanju nastavnih tekstova iz područja zdravstvene psihologije i uobličiti ih u novi tekst osuvremenjen recentnim istraživanjima i novim praktičnim pristupima.

(iz Predgovora)