Neuropsihološki aspekti istraživanja ADHD-a kod djece | Naklada Slap

Neuropsihološki aspekti istraživanja ADHD-a kod djece

Svjetlana Salkičević, Meri Tadinac


  • Format: 16,7 x 24,5
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 156 str.
  • ISBN: 978-953-191-814-5

  • Redovna cijena: 24,53 €


Knjiga je izrađena u okviru financiranja istraživačke djelatnosti na Sveučilistu u Zagrebu 2013. i 2014. pod voditeljstvom prof. dr. sc. Meri Tadinac te dijela doktorske disertacije dr. sc. Svjetlane Salkičević "Provjera revidiranog modela dvostrukog puta kod djece s poremećajem pažnje ili hiperaktivnim poremećajem", nastale u okviru projekta MZOS-a "Provjera evolucijskog modela prilagodbe i zdravlja" pod voditeljstvom prof. dr. sc. Meri Tadinac.Vrijedno djelo u kojem su u prvom dijelu monografski prikazani različiti neuropsihološki aspekti ADHD-a, a u drugom je dijelu prikazano kvalitetno kliničko istraživanje u kojem su korišteni pomno odabrani i primjereni psihodijagnostički instrumenti.

Ovo istraživanje moglo bi poslužiti kao ogledni primjer za povezivanje znanosti i kliničke prakse. Izuzetan je doprinos ovog istraživanja u tome što autorice povezuju rezultate različitih mjernih instrumenata sa svakodnevnim funkcioniranjem osoba s ADHD-om.

(Iz recenzije izv. prof. dr. sc. Slavke Galić)


Knjiga produbljuje razumijevanje ADHD-a, osobito neuropsiholoških faktora u podlozi njegovih simptoma. Važnost ove knjige je dvojaka. Prvo, autorice su dale vrlo obuhvatan i temeljit prikaz rezultata suvremenih istraživanja etiologije ADHD-a, stavljajući poseban naglasak na neuropsihološke faktore.

Drugo, provele su vlastito empirijsko istraživanje kojim su provjerile postavke Revidiranoga modela dvostrukog puta ADHD-a (Sonuga-Barke, Bitsakou i Thompson, 2010.) i proširile njegovu primjenu na ponašanja djece s ADHD-om s kojima ranije nije bio povezivan – sa svakodnevnim funkcioniranjem i verbalnim učenjem.

(Iz recenzije prof. dr. sc. Gordane Keresteš)