Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije | Naklada Slap

Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije

Gerald Corey


  • Format: 17,5 x 24,5
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 575 str.
  • ISBN: 953-191-243-2

  • Redovna cijena: 55,19 €
  • Web cijena/osobna kupnja: 49,67 €


Ova je knjiga namijenjena studentima psihologije na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju, ljudima koji se obrazuju za zanimanje savjetovatelja, stručnjacima u području duševnog zdravlja i ostalim stručnjacima iz pomagačkih zanimanja. U knjizi je dan pregled glavnih pojmova i primjena suvremenih terapijskih sustava te nekih etičkih i stručnih pitanja koja se tiču prakse psihološkog savjetovanja. Cilj knjige je podučiti studente kako da načine mudar izbor među različitim teorijama i tehnikama, što će im pomoći u izgradnji osobnog stila savjetovanja.

U ovom novom, 6. izdanju knjige, poduzeto je sve kako bi se zadržale glavne kvalitete koje su studenti i profesori smatrali korisnima u prošlim izdanjima: jezgrovit pregled ključnih pojmova svake od teorija i njihove implikacije za praksu, izravan i osoban stil pisanja te sveobuhvatnost sadržaja. Teorije sam nastojao prikazati na što precizniji i pravedniji način. Usto, pokušao sam biti jednostavan, jasan i sažet. S obzirom na to da tijekom proučavanja terapijskih pristupa mnogi studenti traže dodatnu literaturu, svako poglavlje završava popisom takve literature.

Prvo poglavlje prikazuje opća stajališta na kojima se knjiga temelji, a u drugom poglavlju studenti se upoznaju sa savjetovateljem kao osobom i stručnjakom. Treće poglavlje je osuvremenjeno, prepravljeno i skraćeno te usmjereno na prikaz ključnih etičkih nesuglasica u savjetodavnoj praksi.

(iz Uvoda)