Javno zdravstvo i oralna epidemiologija | Naklada Slap

Javno zdravstvo i oralna epidemiologija

Urednik: Ivana Savić Pavičin, Stjepan Špalj

  • Format: 21 x 27
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 284 str.
  • ISBN: 978-953-191-990-6

  • Redovna cijena: 48,30 €


Javno zdravstvo važna je i priznata grana medicine koja se kroz javne politike interdisciplinarnom suradnjom društvenih, prirodnih, tehničkih i zdravstvenih struka usredotočuje na rizike za zdravlje, promovira zdrav način života i sprječava bolesti.
Udžbenik je podijeljen u sedam cjelina koje obuhvaćaju sve relevantne teme iz područja populacijskog zdravlja, zdravstvene ekonomike i politike, organizacije i zakonske regulacije djelatnosti dentalne medicine, opće i oralne epidemiologije, čimbenika životnog stila koji utječu na oralno zdravlje te preventivne djelatnosti. Također, obrađeni su biološki i ekološki aspekti važni u suvremenoj dentalnoj medicini, dok se zadnja cjelina odnosi na etičnost, znanost i zdravstvenu djelatnost temeljenu na dokazima, koja predstavlja moderni koncept osiguranja najkvalitetnije moguće skrbi za populaciju.
(Iz Predgovora)


Djelo Javno zdravstvo i oralna epidemiologija na skladan način donosi gradivo iz ova dva područja, prilagođena za studij dentalne medicine. Poglavlja su pisana sličnim stilom, nerijetko navodeći rezultate autora iz Hrvatske, čime djelo dobiva još jasniju namjenu i svrhu. Veliki broj autora sa svih fakulteta dentalne medicine u Hrvatskoj daje dodatnu važnost ovog udžbenika, koji je dovoljan kao samostalno gradivo u organizaciji i provedbi predmeta iz ovog područja.
(iz recenzije prof. dr. sc. Ozren Polašek, dr. med.)


Djelo je metodički prilagođeno, pisano jednostavnim književnim jezikom, te je u skladu sa suvremenim znanstvenim i stručnim spoznajama. Djelo daje uvid u oralnu epidemiologiju koja predstavlja nužan temelj javnozdravstvenog djelovanja. Detaljno je razrađen dio posvećen epidemiologiji i prevenciji najznačajnijih oralnih bolesti i stanja.
(iz recenzije prof. dr. sc. Mediha Selimović Dragaš, dr. med. dent.)