Lijekovi u dentalnoj medicini | Naklada Slap

Lijekovi u dentalnoj medicini

Preporuke i recepti

Ivana Šutej, Kristina Peroš, Krešimir Bašić


  • Format: 15,1 x 21,6
  • Uvez: Integralni
  • Opseg: 160 str.
  • ISBN: 978-953-191-804-6

  • Redovna cijena: 34,84 € (262,49 kn)


Pravo propisivanja lijekova imaju svi doktori medicine i doktori dentalne medicine koji ispunjavaju uvjete za samostalan rad, tj. imaju odobrenje za samostalni rad nadležne komore. Priručnik predstavlja sažetak znanja o praktičnom propisivanju lijekova u dentalnoj medicini te je dodatak literaturi udžbenika iz farmakologije.

Ovaj priručnik nema namjeru biti farmakološki udžbenik niti priručnik za dijagnosticiranje oralnih bolesti i stanja. Cilj mu je prije svega pružiti informacije o izboru farmakoterapije kod češćih patogeneza s kojima se doktor dentalne medicine susreće u općoj ili specijalističkoj praksi.

Teme u ovom priručniku grupirane su prema skupini lijekova ili bolesti/stanju koje treba farmakološki liječiti.

(iz Predgovora)