Ginekologija i porodništvo | Naklada Slap

Ginekologija i porodništvo

Krunoslav Kuna, Vesna Košec i suradnici


  • Format: 21,5 x 27,6
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 272 str.
  • ISBN: 978-953-191-035-4

  • Redovna cijena: 48,30 €


Poglavlja koja se bave prikazom bolesti odnosno patoloških stanja slično su napisana te se svakim poglavljem opisuje pristup u dijagnostici, liječenju i praćenju pacijentica. Svakim se poglavljem iznose činjenice poput definicije bolesti, njezin epidemiološki opis i značenje, daje se jasan uviđaj u etiopatogenezu bolesti, mehanizme kojim se bolest komplicira. Također, za svaku je bolest opisan način na koji se predstavlja simptomima i kliničkim znakovima. Uz opise dijagnostičkih testova opisana su ili makar nabrojena ona stanja koja bi se svrstala pod diferencijalnu dijagnozu. Za sva stanja navedeni su terapijski postupci, a za bolesti koje su to dopuštale napisane su i mjere za prevenciju odnosno sprječavanje nastanka bolesti kao i njezinih komplikacija. Za neke bolesti napisana je i očekivana prognoza s obzirom na moguće terapijske postupke. Svi slikovni i tablični prikazi pomažu lakšem razumijevanju teksta te su opravdani. Mjerne jedinice i vrijednosti laboratorijskih nalaza u skladu su s kliničkom praksom.
Knjiga je namijenjena prvenstveno studentima stomatologije na dodiplomskoj nastavi, ali može poslužiti i kao podsjetnik studentima u poslijediplomskoj nastavi dodirnih područja.
Ovo djelo predstavlja vrijedan tekst s obzirom na to da na uopćen, ali ipak sveobuhvatan način nudi znanje iz ginekologije i opstetricije studentima drugih medicinskih disciplina poput stomatološke.
(Iz recenzije prof. dr. sc. Slavka Oreškovića)

Knjiga Ginekologija i porodništvo za stomatologe se sastoji od Uvoda, 26 poglavlja, Popisa kratica, Pojmovnika i Kazala pojmova. Takva struktura osigurava lako snalaženje u tekstu pa se može pretpostaviti da će, osim za učenje s ciljem polaganja ispita, budućim vlasnicima biti i odličan repetitorij u kasnijem učenju i radu. Ideja da se kroz poseban odjeljak objasne pojedini medicinski pojmovi s kojima se budući stomatolozi vjerojatno kroz studij nisu susreli, a predstavljaju dio sastavne terminologije kliničke ginekologije i porodništva, potvrđuje iskustvo autorskog tima. Poglavlja se nižu logično i nastavljanju jedno na drugo. Naredna koriste prethodna kao osnovu za nastavak kliničkih priča, pa je čitaocu osigurano jednostavno i lako praćenje teksta. Vrijedi istaknuti da svako poglavlje završava Sažetkom u kojem su taksativno istaknute najznačajnije poruke prethodnog teksta. Svatko tko je barem jednom pripremao fakultetski ispit dobro zna koliku pomoć nudi takav „detalj“. Započeti klinički udžbenik s osnovama anatomije smatram dokazom zrelosti autorskog tima, jednako kao i odluku da se sve skupa zaključi kratkim, ali pragmatičnim prikazom hitnih stanja. Upozorenje da treba čuvati sebe, a još više kako to napraviti, nije nešto što se često susreće u medicinskim studentskim udžbenicima. Osim činjenica i konkretnih preporuka, ti dijelovi nose i jasnu poruku koja potpuno mijenja perspektivu odnosa i ustaljenu paradigmu; od jednosmjernog prema dvosmjernom. Poglavlja su didaktički, stilom pisanja i lingvistički ujednačena pa se stječe dojam da su napisana perom jednog autora, iako se na popisu nalaze 23 imena. S aspekta recenzenta i u simuliranoj ulozi kasnijeg korisnika, ovu odliku smatram izrazito značajnom i velikom komparativnom prednosti pred sličnim izdanjima.
(Iz recenzije prof. dr. sc. Damira Roje)

Prije svega će biti osnovna literatura studentima ali i doktorima dentalne medicine koji žele osvježiti znanja iz područja ginekologije i porodništva kako bi svojim pacijenticama pružili optimalnu dentalnu zaštitu obzirom da sadržaj djela ističe poveznice među ovim strukama.
Znanstvene i stručne spoznaje iznesene u djelu odgovaraju recentnim spoznajama i principima u području ginekologije i porodništva. Citirana literatura je uravnotežena, a djela koja su citirana su povijesno relevantna, pri čemu nisu izostavljena ni nedavno objavljena istraživanja. Literaturni navodi su uredno popisani na kraju djela, nisu pretjerano brojni, prikladno su citirani, a jasno su označeni dijelovi teksta koji su izravno citirani iz pojedinih djela.
Riječ je o izvornom djelu koje je usporedivo sa udžbeničkim inačicama po opsegu, metodologiji pisanja i opremi, a naročito je vrijedno istaknuti kako je velika većina slikovne građe pribavljena iz kliničkog rada samih autora, te predstavlja originalni i vrijedni doprinos u bilježenju dugotrajne tradicije i iskustva autora i u nastavnoj djelatnosti. Terminologija je usklađena s uobičajenom govornom praksom u ginekologiji i porodništvu, pri čemu su latinizmi i anglizmi prikladno označeni i upareni s hrvatskim nazivljem anatomskih struktura i kirurških postupaka.
(Iz recenzije prof. dr. sc. Darije Plančak)