Fiziologija domaćih životinja | Naklada Slap

Fiziologija domaćih životinja

Øystein V. Sjaastad, Olav Sand, Knut Hove

Ur. hrvatskog izdanja: Suzana Milinković Tur, Miljenko Šimpraga

  • Format: 21 x 28
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 808 str.
  • ISBN: 978-953-191-858-9

  • Redovna cijena: 118,45 € (892,47 kn)


Ovaj udžbenik je zamišljen kao vodič za razumijevanje tjelesnih funkcija kod sisavaca i ptica. Iako su studenti veterinarske medicine i animalnih znanosti primarno ciljana publika, pristup koji se koristi u knjizi čini ju pogodnom za sve sveučilišne programe koji uključuju osnove fiziologije sisavaca i ptica.

Kroz tekst, pokušali smo naglasak staviti na objašnjenje kako regulatorni mehanizmi održavaju stabilnost unutarnje sredine u tijelu, tj. homeostazu, unatoč promjenjivom okolišu.

Ova knjiga ima za cilj pružiti sveobuhvatno razumijevanje kako organizam funkcionira, a krajnji cilj joj je omogućiti studentima stjecanje znanja i razvijanje vještina „problem-rješenje" koje će im trebati u budućoj karijeri.

(iz Predgovora autora)