Čestotni rječnik hrvatskoga dječjeg jezika | Naklada Slap

Čestotni rječnik hrvatskoga dječjeg jezika


  • Format: 17,5 x 24,5
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 916 str.
  • ISBN: 978-953-191-958-6

  • Redovna cijena: 72,05 €


Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica, Vanja Štefanec

Čestotni rječnik hrvatskoga dječjeg jezika: natuknice

Opseg: 178 str.      Sadržaj (PDF)

Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević, Vanja Štefanec

Čestotni rječnik hrvatskoga dječjeg jezika: morfološki i razvojni oblici

Opseg: 738 str.      Sadržaj (PDF)

Čestotni rječnik hrvatskoga dječjeg jezika: natuknice i Čestotni rječnik hrvatskoga dječjeg jezika: morfološki i razvojni oblici jedna su cjelina s dva lica, onim definiranim leksičkim opisom riječi i onim određenim njezinim morfološkim oblicima. To je leksikografsko djelo, metodološki gledano, usporedivo sa sličnim djelima koja opisuju najveće svjetske jezike. U ovom rječniku postignuta je upravo ravnoteža između oslanjanja na tehnologiju, kritičkog promišljanja te razumijevanja potreba korisnika rječnika.

Hrvatski jezik je mali europski jezik koji je još uvijek nedovoljno istražen kada se govori o procesima jezičnog usvajanja, stoga Čestotni rječnik hrvatskog dječjeg jezika može biti od velike koristi svima koji se bave usvajanjem jezika i istražuju ga ili su usmjereni na jezične teškoće ili pak na sam proces ranog obrazovanja. Ovaj rječnik je prvi takav pokušaj da se sustavno, premda u relativno malom broju čestica, prikažu i analiziraju pojavnosti riječi i njihova obilježja koja zainteresiranim istraživačima daju, izravno ili neizravno, brojne informacije o procesu jezičnog usvajanja ili obrade. Rječnik je i dobrodošao priručnik za rad sa studentima s ciljem njihova boljeg razumijevanja područja te za praktičan rad.
(iz recenzije prof. dr. sc. Melite Kovačević)

Objavljivanjem Čestotnog rječnika hrvatskog dječjeg jezika različita jezična istraživanja, što tipičnog, a što narušenog jezičnog razvoja, sada imaju pristup najčešćim riječima hrvatskog dječjeg jezika koji omogućava precizniju izradu istraživačkog materijala ili pak različite usporedbe kliničkih skupina. Podaci o čestoti riječi omogućit će bogatiji klinički rad za brojne logopede. Postavljanje jezičnih ciljeva, ali i izradu različitih materijala za poticanje što komunikacijskog, a što jezičnog razvoja kod djece s različitim komunikacijskim i jezičnim poteškoćama, sada je moguće temeljiti na preciznim podacima o vrstama ili oblicima riječi koje upotrebljavaju djeca tipičnoga razvoja u određenoj dobi. Upravo kombinacija različitih riječi iz čestotnoga rječnika i riječi koje su specifične za okruženje djeteta, njegove interese i osobnost, omogućavaju komunikaciju za različite svrhe. Na kraju valja spomenuti da je interdisciplinarni tim autora, koji čine lingvist, logoped i magistar informacijskih znanosti, pokazao da je danas u znanosti udruživanje i zajedničko istraživačko djelovanje različitih struka nezaobilazno.
(iz recenzije izv. prof. dr. Jasmine Ivšac Pavliša)

Čestotni rječnik hrvatskog dječjeg jezika leksikografsko je djelo, metodološki gledano, usporedivo sa sličnim djelima koja opisuju najveće svjetske jezike. Dok je upotreba jezičnih tehnologija ključna u pripremi ovog djela, ne treba nikako zanemariti ljudski rad koji su autori uložili da djelo poprimi svoj završni oblik. Jezične tehnologije izrazito su korisne, no nisu ni svemoćne ni nepogrešive (posebno nad specijaliziranim govornim korpusima), a njihovom nekritičkom primjenom može se narušiti, između ostaloga, i čestotni opis jezika. U ovom rječniku postignuta je upravo ravnoteža između oslanjanja na tehno-logiju, kritičkog promišljanja te razumijevanja potreba korisnika rječnika.
(iz recenzije dr. sc. Nikole Ljubešića)