Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi | Naklada Slap

Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi

Tena Velki


  • Format: 20 x 28
  • Uvez: Meki uvez s klapnama
  • Opseg: 176 str.
  • ISBN: 978-953-191-873-2

  • Redovna cijena: 29,13 €


Prošireno, 2. izdanje Priručnika za rad s hiperaktivnom djecom u školi nastalo je kao posljedica nastavka sustavnog rada s hiperaktivnom djecom, ali i kao posljedica novih spoznaja dobivenih temeljem znanstvenih istraživanja i projekata. S obzirom na to da se u posljednjih nekoliko godina puno radilo na uvođenju asistenata u škole, kao pomoć i podrška svoj djeci s razvojnim teškoćama a ne samo djeci s ADHD-om, postojala je i potreba za nadopunom sadržaja knjige.

U proširenom izdanju dodani su određeni praktični materijali kao pomoć roditeljima i nastavnicima u radu s hiperaktivnom djecom. Nadopunjeno je novim studijama provedenim u svijetu, ali i u Hrvatskoj, a od posebnog su značenja dva nova poglavlja. Prvo od njih se bavi programima intervencije i prevencije, koji se sve češće spominju u školskom kontekstu u radu s hiperaktivnom djecu, a poneke škole su ih i počele uvoditi. Drugo dodano poglavlje stavlja naglasak na igru, spontanu aktivnost koja karakterizira djetinjstvo i ujedno značajno utječe na dječji razvoj. U ovom kontekstu prikazano je značenje igre u terapijskom radu s hiperaktivnom djecom te se dani i prijedlozi igara koje potiču razvoj kod hiperaktivne djece.