Klinički intervjui za djecu i adolescente | Naklada Slap

Klinički intervjui za djecu i adolescente

Od procjene do intervencije

Stephanie H. McConaughy


  • Format: 20 x 26
  • Uvez: Meki uvez s klapnama
  • Opseg: 288 str.
  • ISBN: 978-953-191-956-2

  • Redovna cijena: 42,92 €Za kupce knjige dostupni su radni materijali u Internetskom dodatku.

Ova knjiga se bavi kliničkim intervjuima s djecom, roditeljima i nastavnicima, koji se provode u svrhu procjene i planiranja intervencije. Njezina je svrha da bude praktičan vodič i pomoć školskim psiholozima, kliničkim psiholozima za djecu i adolescente, školskim stručnjacima za mentalno zdravlje i socijalnim radnicima, pedagozima, edukacijskim rehabilitatorima, školskim specijalistima za ponašanje te onima koji se osposobljavaju za rad u ovim područjima.

Mnoge formate i strategije intervjuiranja o kojima ćemo govoriti mogu primjenjivati i dječji psihijatri te drugi stručnjaci u području mentalnog zdravlja koji procjenjuju i liječe djecu izvan školskog okruženja.

Prilozi uz pojedina poglavlja nude obrasce za intervju i druge bitne materijale koje stručnjaci u praksi mogu koristiti.

Formati intervjua podrazumijevaju da će stručnjaci u praksi koristiti i druge postupke procjene, uključujući testove za procjenu kognitivnog funkcioniranja, upitnike i standardizirane ljestvice procjene.

Stručnjaci također mogu koristiti kliničke intervjue za dobivanje podataka koje nije lako prikupiti drugim metodama koje planiraju koristiti. Formati intervjua također su prilagođeni vrsti podataka koje je najbolje prikupiti od pojedinih sudionika u intervjuu: djeteta, roditelja i nastavnika.

Izazov za praktičare je integracija podataka prikupljenih intervjuima s drugim podacima kako bi oblikovali obuhvatnu sliku djeteta i planirali potrebne intervencije.

Svrha koja se odražava u riječi klinički je prikupljanje specifičnih informacija o ponašajnom, socijalnom i emocionalnom funkcioniranju, naročito s obzirom na deficite ili teškoće u funkcioniranju koji bi se mogli pojaviti u bilo kojem od ovih okruženja.

U poglavljima ove knjige prikazat ćemo formate za provođenje kliničkih intervjua s djecom, roditeljima i nastavnicima.