Ličnost | Naklada Slap

Ličnost

Razvojno-psihološka perspektiva

Katica Lacković-Grgin, Zvjezdan Penezić


  • Format: 17,5 x 24,5
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 424 str.
  • ISBN: 978-953-191-864-0

  • Redovna cijena: 42,92 €


Ovo je udžbenik koji integrira odabrane tematske sadržaje iz ranijih razdoblja psihologije i njezinih suvremenih dosega, kako bi studenti mogli lakše situirati nove i svježe informacije u osmišljene strukture predmetnih sadržaja.

U koncipiranju sadržaja respektirali smo post-moderne stavove o ljudskoj prirodi koji u žarište pozornosti uz kognitivne stavljaju i organske procese i emocije te ističu ulogu životnog konteksta i značenje kulture za razvoj ličnosti. Došlo je do interdisciplinarnog proučavanja ontogenetskih, kontekstualnih i kulturno-povijesnih čimbenika razvoja ličnosti, što je omogućilo rekonstrukciju ranijih teorija i formuliranje novih teorijskih pretpostavki koje se provjeravaju na metodološki inovativne načine.

O istraživanjima različitih osobina i ponašanja pišemo navodeći i metodologiju istraživanja novih tema, a nudimo i posebno poglavlje posvećeno metodologiji.

Stanje u recentnoj literaturi utjecalo je na tematski odabir relevantnih sadržaja ove knjige. Kako su neke teorije i modeli o razvoju ličnosti sustavno obrađeni u hrvatskim tekstovima iz kliničke psihologije posvećenima razvoju poremećaja ličnosti i neadaptiranog ponašanja, mi smo se u ovoj knjizi više usmjerili na razvoj onih osobina i procesa koji omogućuju prilagođeno ponašanje, odnosno na sadržaje kojima se bavi suvremena pozitivna psihologija. Njezina je orijentacija tematski obogatila klasične sadržaje psihologije ličnosti i njezina razvoja uključivanjem tema o psihičkom zdravlju i dobrobiti, o samopoštovanju i o samoregulaciji osobnog razvoja te o mudrosti.

(iz Predgovora)