Socijalni rad u zajednici | Naklada Slap

Socijalni rad u zajednici

Nino Žganec


  • Format: 17 x 24
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 248 str.
  • ISBN: 978-953-191-950-0

  • Redovna cijena: 33,73 €


Tema koju ova monografija obrađuje vrlo je relevantna, posebno u svjetlu pandemije COVID-a-19 i potresa te njihovih posljedica, kako na pojedince, tako i na zajednice u kojima žive. Osim toga, novim uvjetima postindustrijskog društva pred socijalnim radnicima u zajednici otvara se pitanje razvoja budućih metoda, tehnika i vještina koje će biti primjerene novim izazovima vezanim uz potrebe ranjivih skupina, na koje ova knjiga može pomoći pronaći odgovor. Znanstveni doprinos ove monografije je inovativan, snažnim literaturnim navodima potkrijepljen prikaz socijalnog rada u zajednici kao "na vrijednostima utemeljene profesije", profesije koja je zainteresirana za propitivanje društvenih odnosa i zagovaranje pozitivnih socijalnih promjena. Socijalni rad u zajednici ovdje je označen atributom "makroprakse" kao svojevrsne razdjelnice između ostalih razina na kojima se socijalni radnici svojim intervencijama obraćaju pojedincima, grupama i obiteljima, što se stavlja u kontekst tzv. mikro ili mezoprakse.
(prof dr. sc. Selma Šogorić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Autor je u knjizi uspio na jasan, razumljiv i sustavan način prikazati raznoliko, znanstveno i strukovno vrlo razgranato područje socijalnog rada u zajednici. Disciplinarnom preciznošću i sustavnim pristupom u strukturi monografije ostvario je sinergiju između dviju tema, od kojih je svaka složena i opsežna. Ako područje socijalnog rada karakterizira raznolikost područja, teorijskih okvira i modela, ista složenost i disciplinarna raznolikost prisutna je i u području bavljenja konceptom zajednice. Monografija pokazuje da su socijalni rad i zajednica neizbježno povezani. Socijalni rad ne može ostvariti svoju misiju bez rada sa zajednicom (bez obzira na to koju definiciju zajednice upotrebljavamo), niti zajednica može rješavati suvremene probleme i razvijati se, a da ne uzima u obzir znanja i metode rada koje razvija socijalni rad.
(doc. dr. Vera Grebene, Fakulteta za socialno delo Univerzeta v Ljubljani)

Po relevantnosti teme, opsegu i sadržaju te spektru pitanja koja obrađuje, ova znanstvena monografija predstavlja vrlo kompleksna i pluriperspektivno promišljanje dostupnih znanstvenih spoznaja o socijalnom radu u zajednici, koji, uz socijalni rad na slučaju i grupni socijalni rad, čini treći ključni metodološki pristup profesionalne prakse socijalnog rada. Njegova suština ogleda se tome, tvrdi autor, da se "tijekom povijesti profesionalnoga razvoja zapravo zalaže za to da se ljudima u zajednicama koje su pogođene strukturnim nejednakostima i nedemokratskim političkim praksama omogući njihovo savladavanje i nadilaženje."
(prof dr. Sanela Bašić, Fakultet političkih nauka u Sarajevu)