Psihologija za liječnike | Naklada Slap

Psihologija za liječnike

Miran Martinac, Andrea Vranić, Predrag Zarevski, Zrinka Zarevski


  • Format: 16,7 x 24,5
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 388 str.
  • ISBN: 978-953-191-789-6

  • Redovna cijena: 41,39 €
  • Web cijena/osobna kupnja: 37,25 €


Potreba za trajnim praćenjem ubrzanog razvoja medicinske teorije i prakse i nužnost neprestanog ovladavanja novim dijagnostičko-terapijskim tehnologijama, ne ostavljaju današnjim liječnicima puno vremena za širi uvid u spoznaje srodnih znanosti, koje mogu doprinijeti uspješnosti suvremene medicine. Knjiga „Psihologija za liječnike“ nudi mogućnost prevladavanja te poteškoće, jer zanimljivim i razumljivim stilom govori o psihološkim spoznajama važnim za medicinu. Iako prvenstveno namijenjeni liječnicima, sadržaji ove knjige bit će zanimljivi i korisni i drugim zdravstvenim djelatnicima, posebice medicinskim sestrama, koje su uz liječnike najčešće u izravnom kontaktu s bolesnicima. Svima njima spoznaje iz područja psihologije mogu pomoći u unaprjeđenju organizacije i kvalitete vlastitog rada, u bržem postavljanju dijagnoze, uspješnijem i kraćem liječenju, povećanju zadovoljstva liječenjem, uz istovremenu racionalizaciju troškova liječenja. Ona ujedno doprinosi razvoju jednog novog područja interdisciplinarne suradnje psihologije, medicine i drugih srodnih znanosti, na temeljima načela cjelovitog, biopsihosocijalnog pristupa zdravlju i bolesti.
Prof. dr. sc. Mladen Havelka

Zanimljivo je kako je malo knjiga koje sjedinjuju dvije znanstvene discipline, medicinu i psihologiju. Dvije discipline, površno gledano različite, ali suštinski gledano iste, jedna i druga se bave čovjekom, ljudskim bićem, ali na čovjeka gledaju različitim očima. Tek sjedinjavanjem jedne i druge, medicine i psihologije, dobivamo cjelovitu sliku nas samih, naših bližnjih, ali i naših pacijenata. Ovo je knjiga koja bi trebala biti važna budućem liječniku, svakom liječniku bez obzira na to kojom se specijalizacijom bavi, ali i svakom drugom zdravstvenom djelatniku, farmaceutu, medicinskom biokemičaru, fizioterapeutu ili medicinskoj sestri.
Prof. dr. sc. Dalibor Karlović

Bit današnjeg društva nalaže konzekutivne prilagodbe kako samom društvu i pojedincu tako i struci koja se njima bavi. Društvena kretanja definiraju stav pacijenta prema određenoj grani medicine, ali i prema samim zdravstvenim djelatnicima. Stoga ova knjiga ulazi u te odnose i na vrlo stručan i znanstven način pristupa psihologiji kojom bi svaki liječnik kliničar obvezno morao ovladati. Primjeren psihološki pristup pacijentu je standard kojem bi svaki liječnik morao težiti. Naravno da neke grane medicine zahtijevaju još ozbiljniji pristup ovoj tematici. Pritom, između ostalog, mislim i na stomatologiju. Pristup navedenoj problematici, u ovoj knjizi, je vrlo sistematičan i multidisciplinaran te će kliničari imati izuzetno velike koristi u svakodnevnoj praksi, osiguravajući time svojim pacijentima kvalitetniji pristup kako terapiji tako i preventivi, što će nedvojbeno dovesti i do većeg zadovoljstva našim uslugama kod većine pacijenata te manjeg broja konfliktnih situacija.
Prof. dr. sc. Željko Verzak

Uz knjigu nalazi se i CD-ROM za postizanje opuštenosti tehnikom progresivne relaksacije mišića.