Onkologija | Naklada Slap

Onkologija

Urednik: Ana Fröbe, Marin Prpić

  • Format: 21 x 27
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 240 str.
  • ISBN: 978-953-191-768-1

  • Redovna cijena: 48,30 €


Zbog porasta incidencije, težine kliničkog tijeka i rezultata liječenja, problem zloćudnih tumora čini značajan dio svakodnevne prakse, kako liječnika obiteljske medicine, tako i liječnika kliničkih specijalnosti i stomatološke prakse. Zato je evidentna potreba za onkološkom edukacijom i pripremom za poznavanje, rano otkrivanje simptoma bolesti i liječenje malignih bolesti.
Tekst udžbenika je pregledan i uravnotežen, nomenklatura ispravna i konzistentna, prikazani dijagnostički te terapijski postupce temelje se na međunarodnim smjernicama. Sadržajem je djelo prilagođeno čitatelju te se znanja iz onkologije mogu usvojiti na jednostavan i prikladan način.
(iz recenzije izv. prof. dr. sc. Zdenka Krajine, dr. med., spec. onkologije i radioterapije)

Držim kako je grupa autora ispravno prepoznala potrebu stvaranja originalnog djela s temom onkologije. Iznesene znanstvene i stručne spoznaje odgovaraju aktualnim principima u onkologiji i pružaju sistematičan uvid u sve složenije postupke u onkologiji i radioterapiji. Riječ je o izvornom djelu koje je usporedivo sa stranim udžbeničkim inačicama po opsegu, metodologiji pisanja i opremi. Terminologija je usklađena s uobičajenom govornom praksom u onkologiji, pri ćemu su latinizmi i anglizmi prikladno označeni i upareni s hrvatskim nazivljem.
(iz rececije prof. dr. sc. Davora Vagića, dr. med., spec. otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata)

U potpunosti je jasno kako je grupa autora ispravno prepoznala potrebu stvaranja originalnog djela s temama onkologije. Stručne i znanstvene spoznaje koje su iznesene odgovaraju aktualnim hodogramima u onkologiji i pružaju sistematičan uvid u sve složenije postupke u onkologiji i radioterapiji.
(iz recenzije doc. dr. sc. Marije Gamulin, spec. onkologije i radioterapije)