Planovi tretmana i intervencije za depresiju i anksiozne poremećaje | Naklada Slap

Planovi tretmana i intervencije za depresiju i anksiozne poremećaje

Robert L. Leahy, Stephen J. Holland, Lata K. McGinn


  • Format: 20 x 28
  • Uvez: Meki uvez
  • Opseg: 512 str.
  • ISBN: 978-953-191-782-7

  • Redovna cijena: 64,38 €
  • Web cijena/osobna kupnja: 57,94 €
Cilj knjige bio je osigurati priručni vodič za najbolje kognitivno-bihevioralne tretmane za anksioznost i depresiju temeljene na istraživanjima i učiniti to u obliku koji bi omogućio zaposlenim kliničarima da ove tretmane odmah primijene u vlastitoj praksi. Knjiga je bila dobro prihvaćena i koristili su je širom svijeta kliničari zainteresirani za primjenu najbolje prakse kognitivno-bihevioralne terapije.

Knjiga je zamišljena tako da služi kao svakodnevni set alata – obrazaca, planova tretmana, primjera dijaloga i popisa tehnika i intervencija. Studenti i osoblje mogu koristiti Planove tretmana na svojim nastavnim satovima, tijekom staža, postdoktorskog treninga i u kliničkoj praksi.

Dodatni materijali oblikovani su kako bi pružili brz i praktičan pristup ključnim elementima tretmanskih paketa – uključujući smjernice za pojedine seanse; popis intervencija za svaki poremećaj; i uzorak simptoma, ciljeva i intervencija za upotrebu u pisanju izvješća o tretmanu. Dodatni materijali također omogućuju kupcima ove knjige da ispišu letke i obrasce za procjenu koje će koristiti s pacijentima, te uključuje popise tehnika bihevioralne i kognitivne terapije i uobičajene psihotropne lijekove.