Psihologijski intervju | Naklada Slap

Psihologijski intervju

Kvalitativna metoda prikupljanja podataka

Ljerka Hajncl


  • Format: 17,5 x 24,5
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 284 str.
  • ISBN: 978-953-191-859-6

  • Redovna cijena: 36,79 €


U ovoj knjizi prikazane su teorijske osnove i praktični primjeri intervjua kojim se prikupljaju i procjenjuju informacije o intervjuiranom u skladu s unaprijed određenom svrhom. U knjizi se ne razmatraju intervjui koji se provode u cilju psihoterapije, psiholoških intervencija, savjetovanja, predstavljanja organizacije, podizanja motivacije za rad, izlazni intervju i sl. Cilj knjige je integrirati rezultate znanstvenih istraživanja o intervjuu kao jednoj od metoda prikupljanja podataka i procjene i uputiti na brojnost i raznolikost praktičnih vrsta psihologijskog intervjua. Prikazani rezultati mogu se upotrijebiti u dva smjera: kao osnova za daljnje istraživanje metode intervjua i kao smjernica za pronalaženje i konstrukciju intervjua koji je najprikladniji za ispitivanje u nekom praktičnom okruženju.

Podaci o određenju, vrstama i sadržaju intervjua navedeni u knjizi u prvom redu su namijenjeni za osposobljavanje i usavršavanje psihologa za provođenje intervjua u kliničkoj i organizacijskoj praksi, praksi medicine rada i psiholozima koji sudjeluju u procjeni radne sposobnosti. Podaci iz knjige mogu biti polazište psiholozima i stručnjacima srodnih zanimanja za analizu osobnog načina prikupljanja, interpretacije i prezentacije podataka metodom intervjua. Knjiga može biti vrijedan izvor znanja studentima psihologije, studentima humanističkih i društvenih znanosti prilikom upoznavanja s brojnim vrstama intervjua, načinima strukturiranja intervjua te služiti kao polazište za stjecanje vještina za njegovo utemeljeno vođenje.

(iz Predgovora)