AMDP sustav za procjenu i dokumentaciju psihopatologije u psihijatriji | Naklada Slap

AMDP sustav za procjenu i dokumentaciju psihopatologije u psihijatriji

Urednici: Dalibor Karlović , Wolfgang Trabert

  • Format: 12 x 19
  • Uvez: Tvrdi uvez + 25 A3 listova za odgovore
  • Opseg: 210 str.
  • ISBN: 978-953-191-961-6

  • Redovna cijena: 63,62 €


Napomena. U cijenu je uključen:
- Priručnik za procjenu i dokumentaciju psihopatologije u psihijatriji
- 25 protokola za primjenu

- dodatne količine protokola za primjenu možete naručiti ovdje.

AMDP sustav slijedi izrazito opsežan opisni psihopatološki pristup kako bi se minimalizirala opasnost od zanemarivanja značajnih simptoma tijekom početnog pregleda. Stoga AMDP sustav ima ključnu ulogu u stjecanju temeljnih znanja iz područja psihopatologije. Kada se studenti medicine i psihologije po prvi put susretnu s osobama oboljelim od psihičkih poremećaja, veliki je izazov opisati iskustva pacijenata na odgovarajuć, sažet i razumljiv način, te upravo tu AMDP sustav može biti od pomoći. Tijekom kliničke obuke i nakon nje, AMDP sustav središnji je alat u klasifikaciji i opisu psihopatologije u kliničkim zapisima i komunikaciji. Stoga ne čudi što se AMDP sustav redovito citira i spominje u suvremenim udžbenicima psihijatrije i psihoterapije.

U ovom izdanju, definicije 100 psihopatoloških i 40 somatskih temeljnih simptoma, sadržanih u AMDP sustavu, jezično su i opisno dotjerane. Dodatak sadrži novi odjeljak o formaciji sindroma. S druge strane, temeljni registar pojedinačnih simptoma u priručniku ostao je, kao i u prethodnim izdanjima, nepromijenjen kako bi se olakšalo usporedno istraživanje i osiguralo kontinuirano uspješno provođenje utvrđenih ljestvica za ocjenjivanje sindroma. Uzimajući u obzir razvoj opisa i ocjenjivanja psihopatoloških simptoma u zadnjih nekoliko godina, ovo posljednje izdanje AMDP sustava prošireno je za dodatnih jedanaest psihopatoloških i tri somatska simptoma. Ti se simptomi mogu, prema potrebi, upotrijebiti za nadopunu temeljnog registra pojedinačnih simptoma u priručniku.AMDP sustav kao priručnik dokumentira brojne psihopatološke simptome i znakove. Djelo se sastoji od tri dijela. Opći dio priručnika daje pregled strukture AMDP sustava, pojedine simptome, kao i opće te vremenske postavke procjene. Navedene su i razine procjene kao i podaci vezani uz obradu podataka. Drugi dio opisuje psihopatološki nalaz, a koji uključuje poremećaje na razini svih bitnih modaliteta u psihijatriji. Treći dio se odnosi na somatske nalaze. Iza literature, su navedeni dodaci (uz dokumentacijski formular te nazive AMDP simptoma na više jezika, uključujući hrvatski jezik) te kazalo, što ukazuje na visoku razinu sistemskog pristupa. Želio bi naglasiti vrlo bitnu edukativnu ulogu ovog djela, za studente, specijalizante, ali i stručnjake u području mentalnog zdravlja. Djelo otvara i vječitu dilemu, da li u procjeni psihopatologije treba naglasak staviti na kategorijski ili dimenzionalni pristup te kako postići ravnotežu u procjeni što je u konačnici i tajna uspjeha u svakodnevnoj praksi. Posebnu važnost djelu daje njegova znanstvena utemeljenost koja se očituje i kroz literaturu navedenu na kraju priručnika.

Iz recenzije: Prof.dr.Darko Marčinko
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Predstojnik Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb specijalist psihijatar, subspecijalist iz biologijske psihijatrije, psihoterapije i forenzičke psihijatrije


U nedostatku laboratorijske dijagnostike u psihijatriji, postavljanje točne dijagnoze često nije lagan zadatak. Zato se oslanjamo na dobivene podatke, i kliničku procjenu. Temelj kliničkog zapažanja jest ispravna procjena psihopatologije. Stoga je Priručnik za procjenu i dokumentaciju psihopatologije u psihijatriji, koji koristi AMDP sustav, bitan doprinos ne samo u edukaciji studenata, specijalizanata i specijalista, nego i velika pomoć u radu s bolesnicima. Korištenje AMDP sustava omogućuje „mapu“ psihopatoloških, ali i drugih simptoma za svakog bolesnika, na osnovu koje se vrši precizna procjena aktualnog stanja bolesnika. Isto predstavlja polaznu točku za odluku o daljnjem liječenju. Zato bi ovaj priručnik trebao biti nadohvat ruke svakog stručnjaka koji pregledava osobe sa psihijatrijskim poremećajima, ali i i osobe za koje je zatražen pregled psihijatra iz bilo kojeg razloga.

Iz recenzije: Izv. prof. dr. sc. Marina Šagud
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu
Pročelnica Zavoda za Kliničku psihijatriju