Palijativna zdravstvena njega | Naklada Slap

Palijativna zdravstvena njega

Marija Ljubičić


  • Format: 17,5 x 24,5
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 248 str.
  • ISBN: 978-953-191-893-0

  • Redovna cijena: 33,73 €


Novo stoljeće bilježi golem razvoj znanosti. Dok čovjek nastoji saznati kako produžiti život, pojavnost brojnih neizlječivih bolesti ostavlja ga i dalje nemoćnim.

Ciljevi sestrinstva usko se povezuju s globalnim ciljevima održivog razvoja u promoviranju zdravlja, općeg blagostanja, obrazovanja i unaprjeđenja kvalitete života svih ljudi.

Istovremeno, uloga sestrinstva izrazito je naglašena u stanjima kad izlječenje nije moguće, kad se nastoji ublažiti bol i patnja, stvoriti osjećaj povezanosti, očuvati dostojanstvo te pozitivno utjecati na kvalitetu života, posebice u posljednjim trenucima čovjekova postojanja. S tom vodiljom, palijativna zdravstvena njega kao autonomna i samostalna djelatnost medicinskih sestara u palijativnoj skrbi, usmjerena je ne samo na provođenje sestrinskih i sestrinsko-medicinskih intervencija nego i na cjelovitu dobrobit za čovjeka.

Sadržaj publikacije pojašnjava osnovnu terminologiju u palijativnoj skrbi, osnovna načela, filozofiju, teorijske koncepte i specifičnosti palijativne zdravstvene njege, pojavnost boli i neugodnih simptoma te psiholoških reakcija u suočavanju s neizlječivom bolesti. Poseban naglasak stavlja se na komunikacijske vještine i etičke aspekte, a podrška sudionicima u palijativnoj skrbi istaknuta je kao značajan segment u dosezanju visokih standarda i kvalitete usluga.

(iz Predgovora)