Upravljanje znanjem | Naklada Slap

Upravljanje znanjem

Vođenje poduzeća usmjereno prema znanju

Klaus North


  • Format: 17 x 24
  • Uvez: Meki uvez
  • Opseg: 276 str.
  • ISBN: 978-953-191-347-8

  • Rasprodano izdanje


Prvo poglavlje bavi se promijenjenim okruženjem natjecanja u društvu znanja koje se razvija. Na kraju poglavlja stoji kratka dijagnoza poduzeća znanja koja osobito može koristiti praktičarima u poduzećima za samoprocjenu. Drugo poglavlje razjašnjava različite dimenzije pojma znanja i pojašnjavanja uzajamne veze između informacija, znanja i sposobnosti natjecanja. U trećem poglavlju se zatim izgrađuje "kuća znanja": organizacijski oblici se prikazuju sa stajališta izgradnje i transfera znanja s nizom oglednih slučajeva. Četvrto poglavlje jasno pokazuje da bez ljudi nema znanja u poduzećima. Težište toga poglavlja tvore budući oblici rada u poduzećima znanja i društvu znanja te novo razumijevanje uloga. Peto poglavlje koncentrira se na upravljanje znanjem u užem smislu, oblikovanje, upravljanje i razvijanje organizacijske osnove znanja. Šesto poglavlje analizira kako se mogu mjeriti rezultati procesa upravljanja. Navode se mogućnosti osiguranja osnove znanja te se opširno obrađuje implementacija upravljanja znanjem na osnovi koncepta "trga znanja" što ga je razvio autor.