Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem - RCFT | Naklada Slap

Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem - RCFT

John E. Meyers, Kelly R. MeyersŠto mjeri: prostornu percepciju i vizualno pamćenje
Dob: od 6 do 89 godina
Primjena: individualna
Trajanje: oko 60 minuta, uključujući 30-minutni interval između zadataka precrtavanja i odgođenog dosjećanja
Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C


RCFT Komplet
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
514-50 Predložak, 25 kom. Testnih knjižica, Priručnik + Dodatne norme za djecu i adolescente, Priručnik o upotrebi Rey-Osterriethova složenog lika - Primjena u klinici i istraživanjima 2.364,04 313,76
RCFT Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
514-01 RCFT Predložak 174,99 23,23
514-02 RCFT Testna knjižica 25 kom. 624,99 82,95
514-90 RCFT Priručnik + Dodatne norme za djecu i adolescente 849,99 112,81
514-91 Jeffrey A. Knight, Edith Kaplan: Priručnik o upotrebi Rey-Osterriethova složenog lika - Primjena u klinici i istraživanjima 713,99 94,76
RCFT Edukacija
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
10900 RCFT i srodni testovi: neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece i odraslih 1.459,81 193,75
10910 RCFT: neurološki i neurorazvojni poremećaji – napredna edukacija 1.459,81 193,75


Reyev test složenog lika je neuropsihologijski test namijenjen za ispitivanje pacijenata s različitim ozljedama mozga i kognitivnim oštećenjima. Poput većine neuropsihologijskih testova, rezultat u testu pokazatelj je mnogih neurokognitivnih funkcija, poput per¬ceptivnog shvaćanja, pažnje, snage vizualnog pamćenja, perceptivne organizacije, dugoročnog prostornog (spacijalnog) pamćenja, motoričkog funkcioniranja i slično.

Test se sastoji od predloška s likom prikazanim u okomitom položaju na kartici veličine 5,5 x 8 cm. Primjena uključuje 4 odvojena zadatka: pokus s precrtavanjem, pokus s neposrednim dosjećanjem, pokus s odgođenim dosjećanjem i novorazvijeni pokus s prepoznavanjem.

1. Pokus s precrtavanjem
U zadatku precrtavanja složeni lik služi kao model koji osoba koju ispitujemo treba precrtati na prazan list papira. Vrijeme rada nije ograničeno, ali se mjeri kako bi se dobio podatak o tome koliko je pojedincu trebalo da završi precrtavanje, a može se pratiti i redoslijed crtanja dijelova složenog lika.

2. Pokus s neposrednim dosjećanjem
Nakon 3 minute nevezane verbalne aktivnosti slijedi zadatak s neposrednim dosjećanjem. Ovaj zadatak uključuje crtanje složenog lika po sjećanju. Budući da pojedinci prilikom precrtavanja lika ne znaju da će se od njih tražiti dosjećanje, pokusi s dosjećanjem mjere nenamjerno vizualno-spacijalno pamćenje.

3. Pokus s odgođenim dosjećanjem
Pokus s odgođenim dosjećanjem primjenjuje se 30 minuta po završetku pokusa s precrtavanjem, tijekom kojih se primjenjuju verbalni zadaci.

4. Pokus s prepoznavanjem
Neposredno po završetku pokusa s odgođenim dosjećanjem primjenjuje se pokus s prepoznavanjem. On se sastoji od 24 geometrijska lika, od kojih su 12 elementi složenog lika koji se boduju, a preostalih 12 distraktori. Ispitivana osoba treba označiti elemente koje prepoznaje kao dijelove podražajnog lika.

Reyev složeni lik može se podijeliti na 18 numeriranih jedinica koje se boduju, a izrađeni su posebni kriteriji za bodovanje točnosti i smještaja tih jedinica. Za svaku jedinicu koja se boduje postoje opći i specifični kriteriji.

Za primjenu RCFT-a ne postoji vremensko ograničenje, a ispunjavanje u prosjeku traje oko 60 minuta (s uključenih 30 minuta razmaka između precrtavanja i odgođenog dosjećanja).

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.