Popis edukacija


ADOS-2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma
Termin sljedećeg održavanja: 24.09.2019 - 27.09.2019 → Saznaj više
Big Five upitnik (BFQ)
Termin sljedećeg održavanja: 28.10.2019 → Saznaj više
Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI)
Termin sljedećeg održavanja: 18.11.2019 → Saznaj više
Wechslerov test inteligencije za djecu - WISC-IV-HR
Termin sljedećeg održavanja: 14.10.2019 - 15.10.2019 → Saznaj više